Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Pod příslušnými štítky zde najdete pozvánky na jednání MAP, první stručné informace o výsledcích z jednání, informace o plánovaných i proběhlých vzdělávacích akcích, stručné články o nejnovějších krocích v projektu, upozornění na změny v projektu a další důležité informace.

Aktivity škol pro veřejnost - Otevřeno pro vzdělání

Vzdělávací akce, besedy

Štítky:
První setkání PS Výchovní poradci a metodici prevence v projektu MAP IV

V úterý 20.2. se setkali zájemci o práci v pracovní skupině výchovní poradci a metodici prevence (PS VPaMP). Sešlo se 17 účastníků, což napovídá, že zájem je obrovský. Jedná se hlavně o pedagogy, kteří ve školách zároveň zastávají role výchovných poradců a metodiků prevence.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 11. 3. 2024 15:11
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Exkurze do školní knihovny s workshopem

Datum konání: 21. 3. 2024

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín IV realizujeme zážitkový program pro pedagogy: Exkurze do školní knihovny s workshopem zaměřeným na podporu aktivního čtenářství a metodiku vedení školních knihoven.

Více

Autor: Ing. Zuzana Vališková Publikováno 23. 2. 2024 14:28
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Kompetence k učení tématem setkání PS Technická

Datum konání: 8. 2. 2024

V úterý 8. 2. se sešli členové pracovní skupiny technická, která vychází z původní pracovní skupiny na podporu matematické gramotnosti. 11 členů bylo informováno, jak by měla PS pracovat.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 13:08
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Zásobník metod první pomoci pro asistenty pedagoga tématem setkání PS Asistenti pedagoga

Datum konání: 6. 2. 2024

V úterý 6. 2. ožil zámek setkáním pracovní skupiny asistentů pedagoga. Sešlo se 21 členů z různých škol z ORP Jičín. V úvodu setkání se přítomní dozvěděli, jaké hlavní úkoly je čekají.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 12:57
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Spolupráce mezi MŠ a ZŠ hlavním tématem PS Mateřské školy

Datum konání: 30. 1. 2024

Pracovní skupina mateřské školy (PS MŠ) vznikla nově v rámci projektu MAP IV a již během prvního setkání je vidět, že také pedagogové v mateřských školách mají zájem svoji profesi posouvat, sdílet zkušenosti a dál se vzdělávat. První setkání proběhlo v úterý 30. 1.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 12:49
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

První setkání pracovní podskupiny PS Humanitní v duchu seznamování s činností

Datum konání: 25. 1. 2024

Pracovní skupina humanitní (PS HUM) je jednou z podskupin pracovní skupiny „moderní didaktické formy“. Její nový název napovídá, že se poněkud rozšířil její záběr a že nadále bude kromě učitelů českého jazyka nabízet propojení všem humanitním předmětům.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 12:29
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Představní náplně PS pro rovné příležitosti v projektu MAP IV

Datum konání: 23. 1. 2024

V úterý 23.1. se sešla pracovní skupina pro rovné příležitosti (PS RP). Do této PS se přihlásilo celkem 16 členů. Vzhledem k poradám a nemocnosti se tentokrát sešlo 5 členů a 3 pracovníci MAP.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 11:56
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

První setkání pracovní skupiny financování v rámci projektu MAP pro ORP Jičín IV

Datum konání: 16. 1. 2024

S novým rokem 2024 jsme společně vstoupili do projektu MAP IV, který volně navazuje na MAP III. Jako první se sešla pracovní skupina pro financování (PS FIN). Celkem se do skupiny přihlásilo 12 zájemců. Skupina se také trochu obměnila. První letošní setkání se uskutečnilo 16. 1.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 11:46
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Používání tabletů, mobilů, ozobotů ve vyučování tématem PS pro matematickou gramotnost

Datum konání: 28. 11. 2023

V úterý 28.11. proběhlo setkání úplně poslední pracovní skupiny v rámci projektu MAP III. Členové PS na podporu matematické gramotnosti vedli diskusi k tématu využití Bee-Botů a tabletů v rámci hodin matematiky. S Bee-Boty se seznamují děti již ve školce. Ve školách využívají také Ozoboty.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 11:19
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Metoda Instrumentálního Uvědomování tématem PS pro rovné příležitosti

Datum konání: 21. 11. 2023

Úterý 21. 11. proběhlo poslední setkání pracovní skupiny rovné příležitosti v tomto kalendářním roce. M. Otrubová sdílela se svými kolegy zkušenosti s Metodou Istrumentálního Uvědomování, která vychází z Feuersteinova Instrumentálního Obohacování.

Více

Autor: Lenka Veselá Publikováno 21. 2. 2024 11:12
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář