Fulltextové vyhledávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín Kdo jsme a co děláme

Vzděláváme(se) na Jičínsku

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín od roku 2016 sdružuje všechny ty, kteří jsou zapojeni v práci s dětmi do 15 let v regionu a mají zájem aktivně se podílet na rozvoji kvalitního vzdělávání dostupného pro všechny.

Tento cíl pomáháme naplňovat prostřednictvím aktivit různého charakteru pro odbornou i širokou veřejnost. Projekty MAP jsou založeny na vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů.

V období duben 2016 - březen 2018 proběhla první fáze projektu. Druhá fáze projektu probíhala od prosinec 2018 do listopadu 2022. Třetí fáze projektu probíhala od prosince 2022 do listopadu 2023. Čtvrtá fáze projektu probíhá od ledna 2024 do prosince 2025.

Třetí fáze projektu byla zaměřena na setkávání pracovních skupin, dále také na podporu škol pro rozšíření strategického plánování a na evaluaci projektu za všechny fáze projektu.

Čtvrtá fáze projektu je opět implementační, kdy budeme realizovat aktivity Otevřeno, Wellbeing na školách, Vzdělávání účastníků v území MAP a Zážitkové programy MAP. Opět probíhá setkávání pracovních skupin a bude prováděna průběžná evaluace projektu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU  - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023125.

Na čtvrtou fázi projektu je poskytována finanční podpora z EU - OP Jan Ámos Komenský.  Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008417.