Fulltextové vyhledávání

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín Kdo jsme a co děláme

Vzděláváme(se) na Jičínsku

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín od roku 2016 sdružuje všechny ty, kteří jsou zapojeni v práci s dětmi do 15 let v regionu a mají zájem aktivně se podílet na rozvoji kvalitního vzdělávání dostupného pro všechny.

Tento cíl pomáháme naplňovat prostřednictvím aktivit
 různého charakteru pro odbornou i širokou veřejnost. Projekty MAP jsou založeny na vzájemné spolupráci všech zúčastněných subjektů.

V období duben 2016 - březen 2018 proběhla první fáze projektu. Druhá fáze projektu bude probíhat prosinec 2018 - listopad 2022.

Těšit se můžete na další vzdělávací akce - pro pedagogy i pro veřejnost a zaměříme se také na podporu škol pro rozšíření strategického plánování.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU  - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009723

ORP-mapa