Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Orgány a kontakty > Realizátoři projektu

Realizátoři projektu MAP III

Otevřené zahrady Jičínska z. s. (zkratka OZJ) jsou neziskovou organizací (typu místní akční skupiny - zkratka MAS) zaměřenou na rozvoj zájmového území, které je vymezeno turistickou oblastí Mariánská zahrada a částí turistické oblasti Valdštejnova zahrada na Jičínsku - 38 obcí okresu Jičín.

Hlavním cílem je všestranná podpora rozvoje území a to činnostmi ve prospěch obyvatel a návštěvníků, obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů a živnostníků, malých a středních podniků a dalších subjektů, které zde působí a které projeví zájem. Od roku 2009 jsme součástí regionů, která pracují metodou LEADER. 

Jsme realizátorem strategie rozvoje zájmového území pro období 2014 - 2020, kde budou místním subjektům rozděleny evropské dotace ve výši cca 68 mil. Kč ve třech operačních programech - Integrovaný regionální operační program (IROP - 40 mil. Kč), Program rozvoje venkova (PRV - 17 mil. Kč) a OP Zaměstnanost (OP Z - 11 mil. Kč).

Podrobné informace o další naší činnosti můžete sledovat na www.otevrenezahrady.cz.

V období 1.4.2016 - 31.3.2018 jsme realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzděláváni pro ORP Jičín, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000388.

V období 1.12.2018 - 30.11.2022 jsme realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzděláváni pro ORP Jičín II, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009723. 

V období 1. 12. 2022 - 31. 11. 2023 jsme realizátorem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín III, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023125.

Kontaktní adresa, kancelář

Otevřené zahrady Jičínska z. s.
ulice 17. listopadu 1074
506 01 Jičín
(v zadním traktu v budově Komerční banky, dveře č. 220)

Kontakty

Hlavní manažerka projektu 
Mgr. Kamila Kabelková 
map@otevrenezahrady.cz
602 420 396

Projektová manažerka
Ing. Zuzana Vališková
map@otevrenezahrady.cz 
724 535 871

Manažer pracovních skupin
Lenka Veselá, DiS.
pracovni-skupiny-map@otevrenezahrady.cz
603 561 328