Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > aktivity Otevřeno

aktivity Otevřeno


Obecným cílem aktivit Otevřeno je zvýšení pozitivního a reflektujícího klimatu v základních školách s důrazem na posílení otevřenosti škol. Navázání spolupráce mezi školami v území a s tím spojená výměna zkušeností, včetně zapojování rodičů do života školy. Základním přínosem je odstraňování bariér na cestě ke vzdělanosti všemi možnými směry.

Jedná se o tyto aktivity:

  • akce škol pro rodiče dětí - zaměřené na informování rodičů o škole (o výchovné činnosti), o roli rodičů ve škole
  • akce škol pro okolní školy - příklady dobré praxe, sdílení materiálů, výměna zkušeností
  • akce realizované ve vzájemné spolupráci - podpora spolupráce škol v území (MŠ, ZŠ i SŠ) - např. soutěže od studentů SŠ pro žáky ZŠ
  • akce škol zaměřené na mezigenerační soužití - mezigenerační dialog a zvýšení úcty a pochopení ke starším lidem
  • akce škol zaměřené na regionální témata - na podporu regionálního kulturního povědomí, regionálních tradic, regionální identity ve spolupráci s knihovnami, s SVČ, ZUŠ, firmami i NNO v území (seznamování s regionálními lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji), tvorba a vydání regionální učebnice a metodická podpora pedagogů v jejím využívání ve výuce
  • podpora aktivit komunitního vzdělávání
  • aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj spolupráce všech aktérů v území pro vzdělávání dětí a žáků (např. příměstské tábory, výlety, exkurze, kroužky, kreativní dílny, workshopy, podpora kempů/táborů tematicky zaměřených na rozvoj manuální zručnosti, polytechniku, řemesla, péči o krajinu a farmářství)
  • aktivity zaměřené na podporu nadaných žáků ve spolupráci mezi školami, poradenským zařízeními, talent centry nebo s mimoškolními vzděláváním napříč územím, vytvoření sborníku aktivit pro nadané žáky
  • zapojení a spolupráce ÚP, Hospodářské komory a zájmových a neformálních subjektů při realizaci aktivit podporujících tvořivost, podnikavost a iniciativu dětí a žáků (např. projektový kroužek - zpracování a realizace žákovského školního projetu s vazbou na region, na mezigenerační solidaritu, zaměřený na dobrovolnictví v území apod., programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků v sociální oblasti, v oblasti kultury, ochrany přírody a udržitelného rozvoje)
  • aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a EVVO - motivační a dovedností workshopy, exkurze žáků a učitelů do firem a technologických center, exkurze žáků ZŠ na přírodovědná a technická pracoviště, do center vědy a výzkumu, center podporujících popularizaci vědy a vědeckých a technických provozů, Fyzika všemi smysly, podpora opakujících se akcí a programů EVVO

 

Štítky:

Dobročinná akce pro psí útulek

Datum konání: 23. 4. 2024

MŠ J. Š. Kubína si připravila dobročinnou akci na podporu psího útulku, která se uskuteční 23. 4. 2024 od 14:30 do 16:30 hodin na zahradě školky. Akce je realizována v rámci projektu MAP pro ORP Jičín IV prostřednictvím aktivity Otevřeno.Kreativní vzdělávání v MŠ U Kina

Datum konání: 11. 4. 2024

MŠ U Kina si připravila pro rodiče dětí akci zaměřenou na Kreativní vzdělávání jako příležitost strávit příjemné odpoledne dětí spolu s rodiči. Akce se uskuteční ve čtvrtek 11. 4. 2024 od 14:30 do 17:00 hodin. Akce je realizována v rámci projektu MAP pro ORP Jičín IV prostřednictvím aktivity Otevřeno.Vzájemné setkávání žáků a seniorů v Libáni

Datum konání: 1. 3. 2024 - 23. 12. 2024

Žáci ZŠ a MŠ Libáň připravují pravidelné setkávání se seniory v Domě pro seniory Libáň. Akce je realizována v rámci projektu MAP pro ORP Jičín IV prostřednictvím aktivity Otevřeno.Historie a kultura Libáňska - mezigenerační setkávání

Datum konání: 1. 3. 2024 - 30. 11. 2024

ZŠ a MŠ Libáň si připravila v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín IV aktivitu Otevřeno zaměřenou na mezigenerační setkávání na téma Historie a kultura Libáňska, která bude probíhat od března do listopadu 2024.Pokročilé způsoby vzdělávání - workshop pro rodiče dětí

Datum konání: 25. 3. 2024

Seznamte se s novými možnostmi ve vzdělávání vašich dětí v Soukromé ZŠ a MŠ Úlibice. Akce se uskuteční v pondělí 25. 3. 2024 od 16:00 hodin. Akce je realizována v rámci projektu MAP pro ORP Jičín IV prostřednictvím aktivity Otevřeno.Velikonoční tvoření v MŠ Valdice

Datum konání: 20. 3. 2024

MŠ Valdice si připravila se třídou Berušek pro děti a jejich rodiče Velikonoční tvoření, které se uskuteční 20. 3. 2024 od 15 hodin. Akce je realizována v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín IV v rámci aktivity Otevřeno.Digitální vzdělávání pomocí vrstevnického učení

Datum konání: 18. 3. 2024

Žáci 5. třídy ZŠ Bodláka a Pampelišky si připravili pro děti z MŠ Veliš zábavnou aktivitu Digitální vzdělávání pomocí vrstevnického učení, které se uskuteční 18. 3. 2024 od 9:00 do 11:00 hodin. Akce je součástí aktivit Otevřeno realizovaných v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín IV.