Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP

Ke stažení:

Strategický rámec MAP 2014 - 2020_změny červen 2022.pdf

Strategický rámec MAP 2021- 2027 - společný_062022.pdf 

Strategický rámec MAP 2021- 2027 - ZŠ.pdf 

Strategický rámec MAP 2021- 2027 - MŠ.pdf 

Strategický rámec MAP 2021- 2027 - zájmové.pdf 

Aktualizace přílohy SR MAP k 30. 6. 2022.pdf

Aktualizace přílohy SR MAP pro ORP Jičín Investiční a neinvestiční priority k 25.5.2020 

Aktualizované znění Strategického rámce MAP pro ORP Jičín k 14.2.2018 

Strategický rámec MAP pro ORP Jičín schválený Řídicím výborem MAP 26.9.2016

Strategický rámec MAP aktualizace k 31.8.2023.PDF

Strategický rámec MAP_investiční priority MŠ_podpis.PDF

Strategický rámec MAP_investiční priority ZŠ_podpis.PDF

Strategický rámec MAP_investiční priority zájmové a neformální vzdělávání_podpis.PDF

 

Motto

"MAP jako cesta k rozvoji vzdělanosti."

Přehled priorit a cílů 

Priority

Cíle

1.    Zkvalitnění podmínek pro předškolní a základní vzdělávání a zvýšení jeho dosažitelnosti včetně posilování rovných příležitostí pro každé dítě a žáka v ORP Jičín

1.1. Budování, rekonstrukce a modernizace vybavení školních budov, učeben a školních areálů s důrazem na zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti výuky pro všechny děti a žáky v ORP Jičín do roku 2025

1.2. Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání umožňující rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na úspěch pro každé dítě, žáka i pedagoga z ORP Jičín do roku 2025

2.    Zkvalitnění podmínek pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání a zvýšení jeho dosažitelnosti včetně posilování rovných příležitostí pro každého v ORP Jičín

2.1. Budování, rekonstrukce a modernizace objektů, areálů a učeben (kluboven) pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání s důrazem na zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti výchovy a vzdělávání pro každého v ORP Jičín do roku 2025

2.2. Zvyšování kvality výchovy a vzdělávání umožňující rozvíjet motivující kulturu zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého z ORP Jičín do roku 2025

3.    Posílení kooperace a spolupráce za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního, školního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v ORP Jičín

3.1. Budování, rekonstrukce a modernizace vybavení sdílených objektů, prostor, učeben (kluboven) a areálů s důrazem na zvyšování kvality, dostupnosti a bezpečnosti výchovy a vzdělávání pro všechny v ORP Jičín do roku 2025

3.2. Podpora a zvyšování rozsahu kooperace a spolupráce prostřednictvím společných projektů a aktivit napříč subjekty v ORP Jičín do roku 2025

Vize

Zajistit kvalitní podmínky pro rozvoj předškolního, základního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání vybudováním odpovídajícího a bezpečného stavebně-technického zázemí a zkvalitněním materiálního vybavení, ale také zlepšením jeho dosažitelnosti a naplňováním rovných příležitostí pro každého v ORP Jičín do roku 2023. Vytvořit optimální podmínky pro vzdělávání a podporu pedagogů, lektorů, vychovatelů a dalších osob věnujících se dětem, mládeži i vzdělávání dospělých v ORP Jičín. Směřovat k vytvoření motivujícího a bezpečného prostředí pro vzdělávání zaměřené na úspěch pro každé dítě, žáka, vychovatele i pedagoga z ORP Jičín. Posílit kooperaci a spolupráci mezi školami a dalšími subjekty podílejícími se na realizaci vzdělávacích aktivit za účelem zvyšování kvality a efektivity výchovy předškolního, školního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání v ORP Jičín. Podpořit subjekty pracující s dětmi a žáky v jejich úsilí začlenit do svých aktivit děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a při práci s nadanými dětmi a žáky. Zapojit zřizovatele škol a veřejnost, aby se podíleli na zvyšování kvality vzdělávání.