Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Orgány a kontakty > Řídicí výbor MAP

Řídicí výbor MAP II

Řídicí výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.

Při sestavování výboru bylo třeba zajistit reprezentativnost z pohledu vzdělávání v daném území. 

Složení Řídícího výboru MAP II

 • zástupce realizátora projektu MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol – školy bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních vedení škol,
 • zástupci škol (MŠ a ZŠ) bez rozdílu zřizovatele, tj. včetně soukromých a církevních,
 • výborní učitelé (učitelé – leadeři tak, jak je chápe kariérní systém),
 • zástupci ze školních klubů a školních družin (platí pro ZŠ) 
 • zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání (mimo družin),
 • zástupce základních uměleckých škol,
 • zástupce Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání (= KAP, plán rozvoje vzdělávání pro střední školy),
 • zástupce Centra podpory pro projekt Strategické řízení a plánování ve školách a v územích (projekt SRP),
 • zástupce rodičů, kteří jsou doporučeni školskými radami nebo organizacemi (NNO),
 • zástupci obcí, kteří nezřizují školy z území ORP
 • zástupce mikroregionů na území MAP (doporučení zástupci),
 • další zástupci dle návrhu dalších členů Řídícího výboru (doporučení zástupci).

 

Členové Řídicího výboru MAP

Předseda
Ing. Katarína Kalvodová
kalvodovakatarina@seznam.cz, 737 584 688


Místopředseda
Mgr. Lenka Vacková 
vackova@k-klub.jicin.cz

Název subjektu Jméno Email
MAS Brána do Českého ráje z. s. Ing. Alena Klacková klackova@masbcr.cz 
Mateřské centrum Kapička Mgr. Michaela Klapková Matúšová michala.matusova@gmail.com
Krajský akční plán Královéhradeckého kraje Ing. Petra Hnátová phnatova@kr-kralovehradecky.cz
Národní pedagogický institut ČR - krajské pracoviště Hradec Králové Ing. Petra Černá

petra.cerna@npicr.cz 

Základní umělecká škola, Jičín Ing. Katarína Kalvodová kalvodovakatarina@seznam.cz
Appolonia Jičín o.p.s; Klub domácích školáků Mgr. Zuzana Vavřincová zuvavrincova@gmail.com
Město Jičín, odbor školství

Ing. Miroslav Kazda

kazda@mujicin.cz
Město Jičín, místostarosta Mgr. Petr Hamáček hamacek@mujicin.cz
Otevřené zahrady Jičínska z. s. Mgr. Kamila Kabelková map@otevrenezahrady.cz
Základní škola, Jičín, 17. listopadu 109 Ing. Bc. Jaroslav Kostelníček kostelnicek@zsjednicka.cz
Mateřská škola U Kina, Jičín, 17. listopadu 46 Mgr. Zlatuše Kynčlová

kynclova@msukina.cz

Základní škola, Jičín, Husova 170 Mgr. Roman Mareš mares@2zsjc.cz
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Mgr. Michaela Štálová stalova@3zs.jicin.cz
Základní škola, Jičín, Železnická 460 Mgr. Blanka Kalátová Lisá lisa@4zs.jicin.cz
Střední článek MŠMT

Ing. Jaroslav Jirásko, MBA

jiraja6701@seznam.cz

K-klub, středisko pro volný čas Jičín Mgr. Lenka Vacková vackova@k-klub.jicin.cz
Soukromá školka Spirálka Zdeňka Petrová skolkaspiralka.jicin@seznam.cz
Římskokatolická farnost-arciděkanství Jičín Mgr. Marie Stříbrná  maja.soso@seznam.cz
Pedagogicko-psychologická poradna Jičín Mgr. Ivana Krabcová  ivana.krabcova@seznam.cz
Zástupce rodičů  Mgr. Věra Ryglová  ryglvera@seznam.cz
Obec Ohaveč, starostka Ing. Monika Stránská obec.ohavec@seznam.cz