Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Témata

Témata

Inspirativní články, texty, zajímavé odkazy a tipy k tématům MAP najdete níže na této stránce.

Přehled témat a jejich rozdělení

Povinná opatření MAP

Volitelná témata MAP

1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita 9. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
2. Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání 10. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
3. Matematická gramotnost v základním vzdělávání 11. Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
4. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 12. Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků

Doporučená opatření MAP

Vlastní navržená témata MAP

5. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků 13. Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání
6. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání 14. Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání
7. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě - EVVO 15. Podpora řešení sociálně výchovných problémů
8. Kariérové poradenství v základních školách 16. Administrativní pracovník ve škole - školní asistent
  17. Práce s nadanými dětmi a žáky

Inspirativní články, texty, zajímavé odkazy a tipy k tématům MAP


Zobrazeno 17 položek
Zobrazeno 17 položek