Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > První jednání Pracovní skupiny II - Základní vzdělávání

První jednání Pracovní skupiny II - Základní vzděláváníDatum konání:
16.6.2016

Po přivítání přítomných Mgr. Blanka Kalátová-Lisá prostřednictvím vlastní prezetnace představila pro všechny, kteří ještě nebyli seznámeni s projektem a neúčastnili se žádných z předchozích jednání, projekt MAP, jeho smysl, cíle a fáze. Vysvětlila přítomným pojmy Strategický rámec, priority a především témata MAPu. 

Po prezentaci vystoupil Milan Šrámek, tvůrce webu Portfolionet(c), aby budoucí uživatele webu seznámil s jeho prostředím, fungování, možnostmi, a seznámil přítomné s evaluačními dotazníky, které budou v průběhu plánování vyplňovat, a kterých zároveň mohou využít jako nástroje pro získávání informací uvnitř skupiny. 

Mgr. Kamila Kabelková seznámila přítomné s výsledky dotazníkového šetření MAP.003, ze kterých vyplývají daná témata a jejich preference mezi řediteli škol. Přítomni se dohodli, že z témat vyberou ty, které vidí jako klíčové pro Základní školy, a ty budou dále rozpracovávat. Každý měl možnost přidat téma, které mu chybí. Společně se tak dohodli na těchto tématech:

1. Matematická gramotnost v základním vzdělávání
2. Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání
3. Inkluzívní vzdělávání a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem
4. Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků
5. Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání včetně EVVO
6. Kariérové poradenství v základních školách
7. Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků
8. Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
9. Podpora řešení sociálně výchovných problémů

K těmto tématům se dále vyjádří členové skupiny prostřednictvím dotazníku, který přípraví realizátoři projektu. V dotazníku budou členové skupiny odpovídat na tyto otázky ke každému z devíti témat:

a) co děláte za aktivity v daném tématu a máte na to málo finančích prostředků
b) co neděláte za akvitivy v daném tématu z důvodu nedostatečných prostředků
c) co by pomohlo ke zvýšení dovedností (znalostní, kompetencí) žáků v daném tématu

Vzhledem k tomu, že byla přítomná značná část pedagogů, kteří nemají zřízený vlastní účet na Portfolionetu, byli vyzváni všichni, kteří chtějí účet zřídit a aktivní využívat webu Portfolionet(c), aby se zapsali do prezenční listiny. Realizátoři projektu jim účty zřídí a zařadí do PS II. Možnosti nevyužili 3 přítomní. 

DALŠÍ KROKY PS II - Členům skupiny, kteří nemají přístupové údaje k webu, budou zřízeny účty a budou zařazeni do PS II. Realizátoři projektu sestaví pro členy PS II dotazník, skrze které budou moci členové skupiny vyjádřit preferenci určeným tématům, a zároveň přidat konkrétní kroky a postupy k prohloubení těchto témat z hlediska základních škol. Dotazník bude otevřen k responsi do 15. července, následně budou výsledky zveřejněny k nahlédnutí a k diskuzi na webu a na dalším jednání PS II dojde k dalšímu zpracování a konzultaci výsledků dotazníku. Další setkání se uskuteční 29. srpna v 16:00 a 4.ZŠ Jičín. 

ÚKOLY PRO PS II - do konce týdne bude upraveno uživatelské prostředí webu a oddíl PS II (viz. obrázek), kde najdou důležité informace a výsledky z jednání, sestavený kalendář, personální sestavení a v dalším týdnu i nový dotazník k vyplnění. O otevření dotazníku k responzi budou informování emailem. Prosíme členy PS II, aby tyto informace sledovali. S případnými návrhy na úpravu obsahu webu a s dotazy na práci s aplikací se obraťte na Bc. Ludmilu Bretovou (lida.bretova@gmail.com, tel:777 597 815.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů