Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Pracovní skupiny nastartovaly svoji činnost i po novém roce

Pracovní skupiny nastartovaly svoji činnost i po novém rocePS pro čtenářskou gramotnost

V úterý 11.1. se sešli členové pracovní skupiny na podporu čtenářské gramotnosti. Sedmnáct členů se v úvodu setkání mohlo inspirovat ze „Zásobníku metod a nápadů do výuky (SCIO)“, který přinesla jedna z kolegyň a která s ním aktivně ve výuce pracuje. Rovněž další pedagogové doporučily vhodné materiály na podporu zájmu o čtení u dětí.

M. Sehnalová z jičínské knihovny nastínila plán akcí knihovny pro rok 2022. Zúčastnění se rovněž mohli vyjádřit k aktualizaci vize MAP a cílů a priorit opatření strategického rámce. Bylo velmi potěšující slyšet, že MAP plní svoji funkci a daří se mu stanovenou vizi prostřednictvím své práce naplňovat.

Další „revize“ se týkala SWOT analýzy, která proběhla v minulém roce. Největší diskuse se rozpoutala k inkluzi, která celkově souvisí s nastavením kritérií, spolupráce mezi rodiči a školou, PPP a SPC. Celkově je spolupráce a komunikace mnohem více komplikovaná vzhledem k restrikcím, které souvisí s Covid-19. Nemalou roli ve fungování školy a nastavení celkové koncepce může hrát i zřizovatel, který většinou komunikuje přes ředitele. Ze skupiny vyšla poptávka po přímé komunikaci se zástupcem města, který má v gesci právě školství. Zda členové pracovní skupiny na podporu čtenářské gramotnosti dostanou své odpovědi se dozvíme na dalším setkání v úterý 8.3.2022. Další zájemci jsou stále vítáni.

PS pro rovné příležitosti

V úterý 18.1. se s ohledem k sílící pandemii sešla pracovní skupina na podporu rovných příležitostí on-line. I přes tuto skutečnost se aktivně zapojilo třináct členů. V průběhu setkání se připojila V. Ješátková, která představila projekt „Pro Zdraví Duše“. Tento projekt vznikl ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Jeho cílem je zdarma poskytnout školám a pedagogům dostupnou intenzivní podporu pro práci se žáky s nestandardním chováním a celkově tak přispět k prevenci duševního zdraví dětí. Prostřednictvím multidisciplinárního týmu odborníků, složeného z dětského psychiatra, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků a zdravotních sester, jsou schopni rozklíčovat příčiny a spouštěcí mechanismy nevhodného chování žáků a pomoci školám a pedagogům s řešením těchto obtížných situací.

V současné době běží podobný projekt i pod křídly PPP a SPC. Projekt vede k posilování kompetencí pedagogických pracovníků škol a školského poradenského zařízení i dětí a dospívajících v oblasti péče o duševní zdraví prostřednictvím vzdělávání a rozvoje psychosociálních dovedností. Součástí projektu jsou mimo jiné i kazuistická setkání. Více informací najdete na: https://www.poradenstvikhk.cz/dusevnizdravi/.

Jak je vidět problematika duševního zdraví je téma, které se prolíná nejen celou společností, ale velmi citelně zasáhlo i oblast školství v celé jeho podobě. Je velmi potěšující, že se pedagogičtí pracovníci, ale i rodiče příp. děti mají na koho obrátit o pomoc.

V závěru setkání členové obdrželi informaci o nejbližších akcích MAP. Další setkání se uskuteční v úterý 22.3.2022 od 16 hod.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů