Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Vzdělávací akce > Seminář Hejného metody v předmatematické výchově

Seminář Hejného metody v předmatematické výchověDatum konání:
14.10.2017

Pedagogy mateřských škol zveme na setkání složené ze dvou seminářů: Základy Hejného metody v předmatematické výchově a Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody,  které se uskuteční v sobotu 14. října 2017 v době 9 - 17 hod. Semináře povedou lektoři ze společnosti H-MAT, o.p.s., kterou v roce 2013 založil prof. Milan Hejný. 

Termín a místo konání 

sobota 14. října od 9:00 - 13.00 14:00 - 17:00
Mateřská škola U Kina Jičín, 17. listopadu 46
Oběd a občerstvení v průběhu semináře zajištěno.  

Obsah semináře

I.Seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově 

Seminář je určen pro učitele mateřských škol, kteří se již doslechli o výukové metodě prof. Hejného na 1. stupni ZŠ a chtěli by u svých dětí v mateřských školkách efektivně rozvíjet předmatematickou gramotnost v duchu výukové metody orientované na budování schémat. Seminář bude zaměřen na následující klíčové myšlenky:

Východiska Hejného metody, stanovené zásady.

  • Aplikace těchto metod v předmatematické výchově. Využití sémantických matematických prostředí pro rozvoj tvořivosti a intelektu dítěte. Znalosti si konstruuje dítě samo během řešení přiměřených úloh převážně manipulacemi, modelováním a dramatizací. Důležité při tom je rozvíjet komunikační schopnosti dětí. Učitelka minimálně vstupuje do myšlenkových procesů dětí. Vedle komunikace ve třídě má značný význam také pěstování různých jazyků matematiky, které umožní uchopit a řešit úlohy a také formulovat úlohy nové.
  • Rozvoj číselných představ. Dítě si buduje mentální schéma počtu (čísla), které je provázáno na rytmus a synchron pohybu se slovem. Dovednost odpočítávání předmětů není možné vypěstovat během několika týdnů. Důležité je vytvářet situace k objevování a využívání pravidelnosti desítkové soustavy. Účastníci jsou seznámeni s prostředími Krokování a Schodů a průvodními didaktickými jevy: rytmus, synchron pohybu a slova, říkanka s čísly i říkanka jako nástroj určování počtu, model čísla pomíjivý, sčítání a odčítání pohybem, počítání pozpátku. Uvedená prostředí umožňují, aby se budovala u dětí představa o čísle nejen jako počet prvků, ale také jako adresa – označení místa na číselné ose, jako operátor změny a porovnání. Pro evidenci procesů děti používají vlastní jazyk, který si každé dítě̌ vytváří a kultivuje.
Účastníci jsou seznámeni s prostředím Autobus a průvodními didaktickými jevy: číslo jako stav a to i stav ukrytý, číslo jako operátor změny, řetězení aditivních operací, rozvoj krátkodobé paměti. Tvorba jazyka vhodného k evidenci vícekrokového procesu aditivních vztahů.
  • Rozvoj porozumění geometrickým pojmům. Manipulativními aktivitami je třeba obohacovat zkušenosti dětí a pak o činnosti komunikovat běžným jazykem. Ten se později upřesňuje v geometrické termíny. Účastníci jsou seznámeni s prostředími manipulativní geometrie: stříhání a skládání z papíru, stavění krychlových staveb, tvorba z dřívka a parketování. Práce v prostředích přispívá k rozvoji jemné motoriky. Průvodní didaktické jevy: základní osobnosti 2D a 3D geometrie, propedeutika míry, souměrnosti, podobnosti, transformací i kombinatoriky. 

II.Seminář Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody

Nabídka rozvoje předmatematických představ u dětí je zajištěna v metodě Hejného ve značném a velice pestrém množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými prostředími tak, jak jsou koncipovány pro MŠ s výhledem do 1.ročníku ZŠ. Seminář bude členěn do několika etap:

  • Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy (v MŠ) práce s prostředím.
  • Gradace výzev (problémů) ve vybraném prostředí podle obtížnosti (řešení nabídnutých úloh v podobě výzev a tvorba vlastních úloh snadných i náročnějších). Různé dětské řešitelské postupy.
  • Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí v MŠ. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti dětí v MŠ prostředí rozvíjí s ohledem na intelektuální úroveň dítěte. Jak pomáhat dětem překonávat problémy, nebo co s dětmi, které to nebaví a naopak jaké výzvy dávat dětem, kteří v tomto prostředí našli zalíbení. Další didaktické využití prostředí na pro 1. ročník ZŠ. 

Přihláška pro zájemce 

Prosíme o závazné přihlášení na termín 14.10.2017. 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů