Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Wellbeing na školách > Wellbeingový víkend v Českém ráji splnil očekávání účastníků

Wellbeingový víkend v Českém ráji splnil očekávání účastníkůDatum konání:
8.6.2024
Datum ukončení:
9.6.2024

Wellbeingový víkend v Českém ráji - Čas na seberozvoj, péči a poznání v Českém ráji

8. a 9. 6. 2024

První den po příjezdu a ubytování části účastníků došlo k zahájení Wellbeing víkendu s názvem „Čas na sebe rozvoj, péči a poznání v Českém ráji“. Po zahájení byli účastníci rozdělení do dvou skupin, kde bylo pro každou skupinu připraven jiný seminář s daným lektorem.

První skupina byla účasněna semináře Mindfulness I., kde probíhaly metody jako jsou relaxace v přítomném okamžiku, práce s myšlenkou (působení myšlenek na minulost, budoucnost versus přítomnost), práce s pozorností a její vliv na naši fyziologii.

Druhá skupina se věnovala Arteterapii – kdy pomocí malby v kombinaci s přírodními materiály (větve, květiny, šišky a další) vytvořily obraz, který představoval účastníků vlastní nitro a na toto téma dále rozvíjeli.

Po polední pauze byla oběma skupinám představena praktická ukázka učení se venku pomocí tematické procházky Českým rájem. K této procházce dostali účastníci od organizátora pracovní listy k vyplňování. Též jim byl ukázán možný popis okolí pomocí – „okna do příběhu“ či ukázka opozit ve venkovním prostředí.

Po příchodu z tematické procházky se obě skupiny prohodily a vyzkoušela si tak každá skupina druhý seminář (první skupina – arteterapie, druhá skupina – Midfulness I)

Po večerní pauze se celá skupina účastníků zúčastnila Úvodu do sebezkušnosti, kde se formou němé hry účastníci sami dostávali do rolí, které jim jsou vlastní. Tyto jednotlivé role byly následně probírány z lektorem a došlo tak k hlubšímu poznání „vlastního já“.

Druhý den po zahájení započal jemnou ranní jógou vedoucí k uvolnění mentálního a fyzického napětí, lepšímu vnímání svého těla a vědomého pohybu. Též byly ukázány dechové techniky a došlo k celkové relaxaci.

Následně se účastníci opět rozdělili na dvě skupiny. První skupina se věnovala pokračování Mindfulness II., kde účastníci pracovali s rozeběhlou emocí, pracovali také s vlastními potřebami a byly jim dány rady i z oblasti terapie.

Druhá skupina se zúčastnila Supervize, kde jim bylo po představení tohoto tématu, názorně ukázáno jak supervize ve školství funguje a to pomocí konkrétních příkladů daných účastníků.

Po polední pauze se skupiny opět prohodily (první skupina – Supervize, druhá skupina – Mindfulness II.)

Po těchto seminářích bylo ukončení wellbeing víkendu spolu s jeho vyhodnocením.

Přínosy pro cílovou skupinu:

Došlo k propojení účastníků několika základních a mateřských škol a získání tak informací o chodu jednotlivých škol v rámci MAP.

Účastníci si dokázali pojmenovat své vlastní vnitřní potřeby a zjistili způsob jak tyto jejich potřeby uspokojit s pomoci kolegů z MŠ a ZŠ v rámci MAP, a to nejen v osobním, ale především v profesním životě. 

Zjistili též jak probíhají supervize, tematické procházky s pracovními listy z českého jazyka, mindfulness či jak cvičit jógu, kterou mohou zavést i na území školství.

Popis dopadu na cílovou skupinu:

Účastníci odjížděli s pozitivním přístupem ke své profesi a novým nadhledem nad konfliktními situacemi. Také pochopili pozici supervizora, kterého se budou někteří snažit „začlenit“ v případě konfliktních situací v rámci profese.