Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Vzdělávací akce > Semináře matematiky Hejného pro 1. stupeň ZŠ

Semináře matematiky Hejného pro 1. stupeň ZŠDatum konání:
22.2.2018

UPOZORNĚNÍ - kapacita semináře byla naplněna, již není možné se přihlásit. Děkujeme za pochopení.

Na základě velkého zájmu nabízíme pedagogům účast na dvou seminářích matematiky podle Hejného metody pro 1. stupeň Základní školy s lektory společnosti H-mat, o. p. s.

Jedná se o tyto dva čtyř hodinové semináře:

  • Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ
  • Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Semináře na sebe navazují, přihlašování na ně je tedy jednotné (viz níže)

Datum a místo konání

První seminář proběhne ve čtvrtek 22. února 2018 na Základní škole Husova 170, Jičín od 14:00 do 18:00.
Termín druhého semináře bude určen na základě dohody mezi účastníky a lektory na prvním semináři, a to buď na 1. března nebo 3. března 2018.  

Semináře jsou pro účastníky zdarma.

Obsah semináře 

Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ

Seminář je určen pro učitele 1. st. ZŠ, kteří chtějí začít učit matematiku metodou Hejného, nebo kteří uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Semináři bude zaměřen na následující myšlenky:

A. Východiska vyučovací metody prof. Hejného – vyučování orientované na budování schémat (genetický konstruktivismus)

B. Cíle výuky metody genetického konstruktivismu a její principy, změna role učitele při výuce a v poznávacím procesu žáka

C. Koncepce učiva v učebnicích Hejného – budování mentálních matematických schémat prostřednictvím práce v matematických prostředích, rozvoj tvořivosti, intelektu i osobnostních vlastností žáka

D. Rozvoj číselných představ. Jak se buduje dobré porozumění číslům, číselným operacím a relacím. Jak se buduje propedeutika pojmů potřebných v budoucnu (zlomky, záporná čísla)

E. Rozvoj porozumění geometrickým 2D i 3D pojmů. Od manipulací k představám a abstrakci

Vše bude ilustrováno konkrétními příklady. Účastníci sami prožijí situaci objevování, kterou by měli dopřávat žákům. Součástí semináře bude diskuse o problémech a otázkách souvisejících se zavedením inovativního pojetí matematiky a přístupu k vyučování.

Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Dobré porozumění matematickým pojmům, vztahům mezi nimi v Hejného metodě zajišťuje značné a velice pestré množství různých prostředí. Účastníci se aktivně seznámí s několika vybranými výukovými prostředími tak, jak jsou koncipovány v průběhu 1.- 5. ročníku. Seminář bude členěn do několika etap:

A. Aktivní seznámení účastníků s vybraným výukovým prostředím způsobem, který učitel může aplikovat ve své třídě. Organizace práce třídy. Didaktické cíle první etapy práce s prostředím.

B. Gradace úloh vybraného prostředí podle obtížnosti, řešení úloh různé úrovně. Tvorba úloh snadných i náročnějších. Didaktické cíle druhé etapy: rozvoj schopnosti vzájemně propojit poznatky v rámci jednoho prostředí i z různých prostředí a zkvalitnit porozumění budovaným  pojmům a vztahům. Tvorba úloh vhodných pro individualizaci výuky. Různé žákovské řešitelské strategie.

C. Shrnující didaktický pohled na vybrané prostředí na 1. stupni ZŠ – souhrn znalostí, schopností a dovednosti žáků, které řešením úloh v daném prostředí žáci rozvíjí a budují. Přesah daného prostředí na 2. stupeň ZŠ – matematické pojmy a vztahy a jejich propedeutika.

Přihláška

Upozorňujeme, že přihlášku musí vyplnit i ti, kteří se účastnili předběžného průzkumu zájmu o seminář a vyplňovali obdobný formulář v předchozích měsících. Tyto zájemce jsme o konání semináře informovali emailem, dále je ale bez vyplnění následující přihlášky evidovat nebudeme. Děkujeme za pochopení.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů