Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Vzdělávací akce > Seminář na podporu čtenářské gramotnosti v Bukvici

Seminář na podporu čtenářské gramotnosti v BukviciDatum konání:
14.2.2020
Datum ukončení:
16.2.2020

Víkendový seminář na podporu čtenářské gramotnosti 

Obecní úřad Bukvice 
pátek 14. února - neděle 16. února 2020

rozcestník:

Základní informace 

Víkendový seminář, během něhož budou představeny konkrétní didaktické metody a strategie na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. Jednotlivé semináře a workshopy budou zaměřeny prakticky, aby pedagogové měli možnost si jednotlivé metody a postupy vyzkoušet.

Účastníci semináře mohou takto podpořit svůj profesní růst v oblasti vzdělávání žáků základních škol. Víkendové setkání nabízí i jedinečnou možnost sdílení dobré praxe mezi jednotlivými účastníky. Součástí semináře budou tato témata: zážitkové ukázky práce s poezií, formativní hodnocení, prvních a posledních 5 minut v hodině, dílna psaní, texty s biblioterapetickou dispozicí v pedagogické praxi, mediální výchova.

Seminář je určen především pedagogům základních škol, otevřen je však i pedagogům škol mateřských a středních a dalším pedagogickým pracovníkům. 

Ubytování i stravování je zařízeno v Penzionu a restauraci Kovárna v Bukvici. Na akci je také možné dojíždět. 

Akce je pro pedagogy z ORP Jičín plně hrazena z projektu MAP II. Vážné zájemce prosíme o přihlášení

Přehled variant programu

Program jednotlivých dnů bude probíhat ve dvou skupinách o 12 - 20 osobách. Skupiny povedou různí lektoři na různá témata. Účastníci si v přihlášce (viz níže)  předem volí, do jaké skupiny se zařadí – možnost výběru varianta A nebo B na pátek a varianta A nebo B na sobotu a neděli jako celek. 

! aktualizováno - program s Alexisem Katakalidisem a Petrou Bubeníčkovou byl již naplněn maximálním počtem účastníků, od 4. února je možné se přihlásit již jen na pátek - varianta A a sobota,neděle - varianta B

Pátek

 • varianta A: Nina Rutová - Večer s poezií
 • varianta B: Alexis Katakalidis - Ukázková hodina s prvky metod filozofie pro děti 

Sobota, neděle 

 • varianta A: Alexis Katakalidis - Formativní hodnocení, Petra Bubeníčková - Texty s dispozicí v praxi, Petra Bubeníčková - Biblioterapie jako podpora čtenářství dětí a mladistvých
 • varianta B: Nina Rutová - Dílna psaní, Vanda Vaníčková a Adam Cvik - Mediální gramotnost v praxi

Časový harmonogram

pátek 14. února:

16:00 – sraz účastníků, ubytování
17:00 – 18:30 večerní dílny
19:00 – večeře


sobota 15. února:   

07:30 – 08:30 snídaně
09:00 – dopolední blok seminářů
12:30 – 13:30 oběd
14:00 – odpolední blok seminářů
19:00 – večeře

neděle 16. února:   

07:30 – 08:30 snídaně
09:00 – dopolední blok seminářů
12:30 – oběd, ukončení

Podrobný program

rozcestník:

Pátek 14. února

Varianta A

Nina Rutová 

 • téma: večer s poezií
 • rozsah: 2 x 45 minut 
 • obsah: zážitkové ukázky práce s poezií (metody použitelné v různých předmětech)

Varianta B - KAPACITA NAPLNĚNA, JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

Alexis Katakalidis 

 • téma: Ukázková hodina s prvky metod filozofie pro děti
 • rozsah: 2 x 45 minut
 • obsah: v ukázkové hodině si ukážeme, jak je možné děti od prvního stupně vést ke kritickému myšlení, k naslouchání a k tomu, aby si navzájem dávaly smysluplnou zpětnou vazbu. V první části nás čeká výuka a v druhé části společná reflexe toho, co jsme na sobě zažili.

Sobota 15. února a neděle 16. února

Varianta A - KAPACITA NAPLNĚNA, JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT

Sobota

 

Alexis Katakalidis 

 • téma: Formativní hodnocení pro učitele
 • rozsah: dopolední workshop
 • obsah: jak používat hodnocení, aby děti motivovalo? Jak o dětech průběžně získávat informace, které nám umožní zjistit jejich vzdělávací potřeby? V tomto semináři si na sobě zažijeme techniky formativního hodnocení a formativní výuky. Budeme diskutovat o svém přístupu k zpětné vazbě a představíme si způsoby, jak dávat zpětnou vazbu jinam.

Petra Bubeníčková 

 • téma: Texty s biblioterapeutickou dispozicí v pedagogické praxi
 • rozsah: odpolední workshop, 4 hodiny
 • obsah: Současný český knižní trh orientovaný na dětského a dospívajícího čtenáře nabízí poměrně vysoký počet textů s biblioterapeutickými prvky. Obvykle se jedná o beletristické texty, v nichž hrdinové řeší své fyzické, psychické, případně jiné hendikepy. Kniha (text) s biblioterapeutickou složkou se může stát významnou oporou při řešení problémové situace v prostředí školy. Při společném setkání budou uvedeny příklady využití těchto typů textů v učitelské praxi a zároveň budou zmíněny základní metody práce s biblioterapeutickými texty ve výuce. 

Neděle

Petra Bubeníčková

 • téma: Biblioterapie jako podpora čtenářství dětí a mladistvých
 • rozsah: 4 hodiny
 • obsah: Seminář volně navazuje na workshop věnovaný archetypovým rozborům lidových pohádek. Součástí semináře bude prezentace metodiky práce s vybranými texty, které zpracovávají témata související například se základními emocemi (strach, úzkost, vztek, stud apod.), šikanou, rodinnými vztahy, závislostmi (internet, hry, sociální sítě) atd. Volba témat bude odpovídat cílovým skupinám dětí i dospívajících. Výběr beletristických textů, s nimiž se bude v semináři pracovat, bude rezonovat s žánrovými preferencemi dětí v MŠ, případně prepubescentů (ZŠ1), pubescentů (ZŠ2). 

Varianta B

Sobota

Nina Rutová 

 • téma: dílna psaní
 • rozsah: celodenní program
 • obsah: V semináři si vyzkoušíme psaní v různých oborech založené na metodách kritického myšlení: Kostka, Debata s autorem, Argumentační esej. Ukázkové lekce podrobíme didaktické analýze (nejen) z hlediska E-U-R.

Neděle

Vanda Vaníčková, Adam Cvik

 • téma: Mediální gramotnost v praxi
 • rozsah: 4 hodiny
 • obsah: Cílem semináře je seznámit účastníky teoreticky, ale hlavně prakticky se základními pojmy a tématy mediální a digitální gramotnosti. Účastníci si aktivně vyzkouší činnosti, s nimiž navštěvují lektoři žáky na základních a středních školách. Kromě ukázek dobré praxe nebudou chybět doporučení, jak vystavět vlastní výuku posilující rozvoj mediální a digitální gramotnosti..

rozcestník:

Přihláška


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů