Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Vzdělávací akce > Seminář a diskuze na téma Školní poradenské pracoviště

Seminář a diskuze na téma Školní poradenské pracovištěDatum konání:
5.2.2018

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole a za jeho činnost odpovídá ředitel školy. ŠPP je tvořeno týmem vybraných pedagogů a jeho poradenské a preventivní programy by měly odrážet specifika dané školy. Na semináři pod vedením Mgr. Ireny Šimralové bude představena koncepce poradenských služeb ve škole, budete seznámeni s úlohou jednotlivých pracovníků ŠPP a s plánem jeho činnosti. 

Čas a místo konání

Seminář proběhne se stejným programem v dopoledních a odpoledních hodinách. V přihlášce zvolte jednu z těchto možností.

Datum konání: Pondělí 5. února
Dopoledne od 8:00 do 12:00
Odpoledne od 14:00 do 18:00

Místo konání: Přednášková místnost jičínského zámku, Valdštejnovo náměstí 1, přízemí po vstupu do budovy Regionálního muzea a galerie

Obsah semináře

 1. Koncepce poradenských služeb ve škole: vytvoření ŠPP, které je nově legislativně podpořeno Vyhláškou č. 27/2016 Sb. a Vyhláškou č. 197/2016 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a
  školských poradenských zařízeních. Za vytvoření ŠPP zodpovídá ředitel školy.
 2. Pracovníci ŠPP: úloha výchovného poradce, školního metodika prevence, školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Každý z poradenských pracovníků školy má pevně stanoveny konzultační hodiny pro žáky, učitele a rodiče. Ostatní pedagogičtí pracovníci spolupracují jako konzultační tým dle potřeby.
 3. Plán činnosti ŠPP: zpracovává a každoročně aktualizuje tým poradenských pracovníků školy po poradě s celým pedagogickým sborem; schvaluje ředitel školy.
 4. Standardní činnosti ŠPP: Poradenské služby poskytované žákům a jejich zákonným zástupcům, metodická
  pomoc kolegům Pedagogická diagnostika. Spolupráce se ŠPZ a dalšími institucemi jako např. SVP, SPOD a jiné
  Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podíl a metodické vedení při tvorbě PLPP a IVP. Prevence sociálně patologických jevů. Prevence školní neúspěšnosti. Kariérové poradenství. Podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Participace na přípravě zápisu do 1. tříd. Práce výchovné komise a další
 5. Práce s informacemi a důvěrnými daty: seznámení s Přílohou č. 4 a práce s Přílohou č. 5 Vyhlášky č. 27/2016 Sb., tedy se Závěry (pouze pro zákonné zástupce) a Doporučením (pro zákonné zástupce a školu) ŠPZ. Vysvětlení, kdy je nutný informovaný souhlas zákonných zástupců; jak pracovat s písemným vyjádřením o žáku pro příslušný odbor SPOD, popř. Policii ČR; model zápisu z výchovné komise apod. Dokumentace je ukládána v uzamčené skříni např. v kabinetě výchovného poradce nebo zástupce ředitele školy.
 6. Závěr: shrnutí tématu; beseda a předávání zkušeností zúčastněných pedagogů, v případě zájmu rozbor konkrétních případů bez osobních údajů a doporučení k řešení.

Přihláška

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů