Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Vzdělávací akce > Přehled vzdělávacích aktivit projektu MAP 2016/2017

Přehled vzdělávacích aktivit projektu MAP 2016/2017AKCE JSOU ŘAZENY CHRONOLOGICKY, AKTUÁLNÍ AKTIVITY S MOŽNOSTÍ PŘIHLÁŠENÍ JSOU VYZNAČENY ZELENĚ (rolujte)

Termín

Téma MAP

Název akce + lektor/společnost

Čas

Místo konání

Cílová skupina

1. 11. 2016, úterý

Podpora řešení sociálně výchovných problémů.

Kurz metodik prevence, I. setkání 
téma: Motivační setkání

Jiří Sedláček

15:00 - 18:00

K-klub, Jičín

Pedagogové a vedení škol, pedagogové zájmového vzdělávání

2. 11. 2016,
středa

Společné vzdělávání,
Práce s nadanými žáky

Konference Společné vzdělávání, org. spol. Infra
přednášející: PaeDr. Tomek, Mgr. Doubková, Mgr. Kumperová, Mgr. Kropíková, Mgr. Glösslová

9:00 – 16:00

Praha
Paspův sál, budova pivovaru Staropramen, Nádražní 84

Pedagogové a vedení škol

8. 11 2016, úterý

Kariérové poradenství v základních školách

Konference společnosti Rodiče vítáni: Kariérové poradenství - spolupráce rodičů a školy. Přednášející: Miroslav Hřebecký, Jan Mašek, Red Button, Petr a Jan Chalušovi aj.

9:00 - 16:00

ZŠ U Vršovického nádraží 1/950, Praha 10

Pedagogové a vedení škol

28. 11. 2016, pondělí

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření žáků

Praktický seminář "Hrajeme na malou harmoniku"
vede Zdenka Matějková a Miroslava Gottvaldová

8:30 - 11:30

MŠ Fügnerova, Jičín

Pedagogové

29. 11. 2016, úterý

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Workshop - "Jak pracovat ve škole s dětmi a žáky, aby byli úspěšní (nejen) ve škole", přednášející Mgr. Marta Ventrubová, Tomáš Ventruba

8:30 – 13:00

ZUŠ, Valdštejnovo nám. 1, Jičín

Pedagogové a vedení škol

29. 11. 2016, úterý

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Beseda pro veřejnost - "Jak pracovat doma s dítětem tak, aby bylo úspěšné (nejen ve škole)"
přednášející Mgr. Marta Ventrbová, Tomáš Ventruba

16:00 – 18:00

Aula Lepařova gymnázia, Jičín

Rodiče a široká veřejnost

12. 1. 2017, čtvrtek

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; 
napříč tématy

Kulatý stůl s Martinem Romanem na téma "Efektivita výuky a vyučování" 

12:30-15:30

Porotní sál jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1, Jičín

Vedení škol 

12. 1. 2017, čtvrtek

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem; 

napříč tématy

Veřejna debata s Martinem Romanem - Efektivita výuky 

16:00 

Porotní sál jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1, Jičín

Pedagogická a široká veřejnost

3. 2. 2017,
pátek

Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Školení "Práce s žákem s podpůrným opatřením 1. stupně"
Mgr. Bc. Radislava Jiřičková

8:00 - 15:00

ZŠ Jičín, Železnická 460

Pedagogové a vedení škol

22. 2. 2017,
středa

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Formativní hodnocení 
Mgr. Miroslava Paličková
15:00 - 17:00

K-klub Jičín, Valdštejnovo náměstí 99

Pedagogové a vedení škol, odborná i široká veřejnost

25. 2. 2017, 
sobota

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Kurz metodik prevence, II. setkání 
téma: Komunikace, komunikativní metody

Mgr. Tomáš Valenta

9:00 – 16:15

Služba škole, Mladá Boleslav

Pedagogové a vedení škol, pedagogové zájmového vzdělávání

únor 2017 - leden 2018

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů 

 

Jičín, Mladá Boleslav, Smržovka

Pedagogové, lektoři

8. 3. 2017, středa

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Seminář Třídní učitel jako lídr Mgr. Miloslava Hubatky

AKCE ZRUŠENA ze strany lektora

8:15 - 13:00

ZUŠ J. B. Foerstera, Jičín

Pedagogové

8.3.2017, 
středa

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Diskuze s Mgr. Miloslavem Hubatkou

AKCE ZRUŠENA ze strany lektora

14:00 - 15:30

salonek Porotního sálu jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1, Jičín

Pedagogové a vedení škol, odborná i široká veřejnost

8. 3. 2017, 
středa

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Beseda pro rodiče a širokou veřejnost: Úloha rodiny při výchově dětí a spolupráce se školou, Mgr. Miloslav Hubatka

AKCE ZRUŠENA ze strany lektora

16:00 - 18:00

Porotní sál jičínského zámku, Valdštejnovo nám. 1, Jičín

Pedagogové a vedení škol, odborná i široká veřejnost

10. 3. 2017, pátek

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Seminář Žákovský parlament

9:00 - 13:30

ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad

Pedagogové a vedení škol

14. 3. 2017, úterý

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků // Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání

Praktický seminář Ukázky využití inspirativních aktivit v praxi v MŠ

8:00 - 12:00

MŠ U Kina, Jičín, 17. listopadu 46 Pedagogové

15. 3. 2017, středa

 

Matematická gramotnost v ZŠ

Ukázkové hodiny výuky matematiky
(1.setkání -aritmetika)

9:25 

ZŠ 17. listopadu 109, Jičín

Pedagogové 

17. 3. 2017, pátek

Matematická gramotnost v ZŠ

Ukázkové hodiny výuky matematiky
(2.setkání -geometrie)

9:40

ZŠ Husova, Jičín

Pedagogové 

22. 3. 2017, 
středa

Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost-inkluze-kvalita; napříč tématy

Seminář Metoda dobrého startu 


organizace DYS-centrum Praha z. ú. 

9:00 - 17:00

Praha

Pedagogové MŠ 

3. 4. 2017, pondělí

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Seminář "Velikonoce a postní doba" pro II. stupeň ZŠ a SŠ

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Eva Klabanová

Seminář byl pro nízký počet zájemců zrušen

9:00-12:00 Přednášková místnost jičínského zámku, v přízemí pod muzeem; Valdštejnovo nám. 1, Jičín Pedagogové II. stupně ZŠ a SŠ

3. 4. 2017, pondělí

Rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků, Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Seminář "Velikonoce a postní doba" pro I. stupeň ZŠ

ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D. a Mgr. Eva Klabanová

Seminář byl pro nízký počet zájemců zrušen

14:00-17:00 Přednášková místnost jičínského zámku, v přízemí pod muzeem; Valdštejnovo nám. 1 Pedagogové I. stupně ZŠ

5. 4.  2017, 
středa

Matematická gramotnost v ZŠ, Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání II. Ukázkové hodiny výuky matematiky
(1.setkání -geometrie)
9:40 ZŠ Jičín, Husova 170 Pedagogové 

12. 4. 2017, 
středa

Matematická gramotnost v ZŠ, Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

II. Ukázkové hodiny výuky matematiky
(2.setkání - aritmetika)

9:25

ZŠ Jičín 17. listopadu 109

Pedagogové 

19. 4. 2017, 
středa

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Beseda pro pedagogy s PhDr. Lidmilou Pekařovou, forma "Zeleného stolu"

14:00 - 15:30

aula Lepařova gymnázia, Jičín

Pedagogové a vedení škol

19. 4. 2017, 
středa

Podpora řešení sociálně
výchovných problémů

Seminář "Tresty, odměny a sociální týrání dětí"

PhDr. Lidmila Pekařová

16:00 - 19:00

aula Lepařova gymnázia, Jičín

Rodiče, pedagogická i široká veřejnost

25. 4. 2017,
úterý

Podpora řešení sociálně výchovných problémů, Kariérové poradenství

EduCoffee Sdílej svoji zkušenost:
Setkání výchovných poradců


Mgr. Ladislava Hazdrová

15:00

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, přednášková místnost jičínského zámku, muzejní nádvoří 1

Výchovní poradci

3. 5. 2017, 
středa

Práce s nadanými dětmi

Seminář
Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky


AKCE ZRUŠENA PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

8:00 - 13:00

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, přednášková místnost jičínského zámku, muzejní nádvoří 1

Pedagogové a vedení škol

3. 5. 2017,
středa

Práce s nadanými dětmi

EduCoffee - neformální setkání s lektory

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

14:00 - 15:30

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, přednášková místnost jičínského zámku, muzejní nádvoří 1

Pedagogové a vedení škol

3. 5. 2017, středa

Práce s nadanými dětmi

Přednáška pro rodiče a širokou veřejnost
"Neviditelní nadaní"

Mgr. Anna Doubková a PaedDr. Karel Tomek

16:30 – 18:30

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, přednášková místnost jičínského zámku, muzejní nádvoří 1

Pedagogická a široká veřejnost

10. 5. 2017, 
středa

Čtenářská gramotnost v ZŠ

Workshop Comenia script- nové písmo v praxi

AKCE ZRUŠENA PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ

09:00 - 13:00

ZŠ K. V. Raise, Lázně Bělohrad, Komenského 95

Pedagogové

11. 5. 2017, čtvrtek

Rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků

Ukázková hodina Etické výchovy

AKCE ZRUŠENA PRO NÍZKÝ POČET ZÁJEMCŮ

10:45 - 13:30 

Základní škola Jičín, Poděbradova 18 

Pedagogové II. stupně

13. 5. 2017,
sobota 

Podpora řešení sociálně výchovných problémů

Kurz metodik prevence, III. setkání 
téma: Systém primární prevence ve školství a Rodina a komunikace s rodiči

Mgr. Jaroslava Stolařová

 

Služba škole, Mladá Boleslav 

Pedagogové a vedení škol, pedagogové zájmového vzdělávání

17. 5. 2017,
středa

Podpora řešení sociálně výchovných problémů

Seminář
Výchovný poradce a legislativa 

Mgr. Ladislava Hazdrová,  Mgr. Libuše Třískalová

14:30 - 16:30 

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, přednášková místnost jičínského zámku, muzejní nádvoří 1

Výchovní poradci 

18. 5. 2017, 
čtvrtek

Čtenářská gramotnost v základním vzdělávání

Seminář Kritické myšlení

Nina Rutová 

8:30 - 16:00

Valdštejnovo nám. 1, Jičín, přednášková místnost jičínského zámku, muzejní nádvoří 1

Pedagogové 

19. 5. 2017,
pátek

Podpora řešení sociálně výchovných problémů

ADHD - metody v každodenní práci pedagoga

Mgr. Marie Komárová 

8:30 - 15:00 

Základní škola a Praktická škola, Jičín

Pedagogové, metodici prevence, vychovatelé

16. - 17. 6. 
2017

pátek - sobota

Podpora řešení sociálně výchovných problémů

Kurz metodik prevence, IV. setkání 
téma: Sociálně psychologický výcvik – rozvoj osobnosti, sociální hry

Mgr. Věra Kramerová 

   Smržovka Pedagogové a vedení škol, pedagogové zájmového vzdělávání

20. 6. 2017,
úterý

Matematická gramotnost v ZŠ, Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání

Hodnotící schůzka lektorek a účastníků ukázkových hodin výuky matematiky z března a dubna 2017
(3. setkání)

14:00 - 16:00

ZŠ Jičín Husova 170

Pedagogové

28. 8. 2017, 
pondělí 

Podpora řešení sociálně výchovných problémů

 Kurz metodik prevence, V. setkání 

téma: Zvládání krizových situací v kontextu školy

Mgr. Věra Kramerová 

  Služba škole, Mladá Boleslav Pedagogové a vedení škol, pedagogové zájmového vzdělávání

29. 8. 2017,
úterý

Podpora řešení sociálně výchovných problémů

Kurz metodik prevence, VI. setkání 

téma: Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školských poradenských služeb
Mgr. Věra Kramerová 

téma: Monitorování a evaluace primární prevence
Mgr. Jaroslava Stolařová

  Služba škole, Mladá Boleslav Pedagogové a vedení škol, pedagogové zájmového vzdělávání

Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů