Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Zářijová schůzka pracovní skupiny pro financování

Zářijová schůzka pracovní skupiny pro financováníV úterý 21. září se v přednáškové místnosti jičínského zámku sešli členové pracovní skupiny pro financování. Na programu byla celá řada bodů. Mimo jiné se sedm zúčastněných podělilo o své zkušenosti a starosti, které souvisí s vedením škol. Jedním z aktuálních témat byla revize Rámcového vzdělávacího programu, kde je oblast informační a komunikační technologie nahrazena vzdělávací oblastí informatika s novým obsahem zaměřeným na rozvoj informatického myšlení. To zahrnuje i kvalitní zaškolení samotných pedagogů, kteří budou následně v ICT vzdělávat své žáky.

 MŠMT na stránkách edu.cz definuje nový směr takto:

„Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího oboru informatika. Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů.

Co je digitální gramotnost a co kompetence? Základní myšlenka je společná: schopnost orientovat se v digitálním prostředí a zacházet s digitálními technologiemi, mít určitý nadhled nad tím, co digitální technologie kolem nás ovlivňují, a schopnost na to vědomě a s porozuměním reagovat.“

Dále se zástupci škol vzájemně informovali o výši úhrad za pronájem tělocvičen, příp. učeben, výši úhrad za školní družinu, zájmové kroužky apod. Další probíranou otázkou byly náklady, které škola musí vynakládat na zajištění a dodržování hygienických doporučení v souvislosti s onemocněním Covid-19. Ředitelé se také musí orientovat v problematice čerpání prostředků z MŠMT, Šablon, ale i dalších dotací.

Tato setkání se pro mnohé ředitele můžou stát místem k navázání bližších kontaktů a vzájemné podpoře. Je také platformou pro výměnu praktických zkušeností a zdrojem informací. Další setkání se uskuteční v úterý 7. 12. 2021 od 16 hodin.

 


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů