Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Řídicí výbor MAP schválil Strategický rámec MAP pro ORP Jičín

Řídicí výbor MAP schválil Strategický rámec MAP pro ORP JičínDatum konání:
26.9.2016

V prvním bodu programu byla jmenována Mgr. Věry Ryglová za dalšího člena Řídicího výboru MAP, ve kterém bude zastupovat skupinu rodičů. Poté Řídicí výbor MAP přímo přešel k volbě svého nového předsedy. Přítomnými byli navržení Ing. Katarína Kalvodová, Mgr. Blanka Kalátová - Lisá a Mgr. Roman Mareš. Poslední dva jmenovaní však kandidaturu nepřijali. Čtrnáct z patnácti přítomným členů ŘV MAP si tedy za svého předsedu zvolilo Ing. Katarínu Kalvodovou. Ta tak nahradí Ing. Miroslava Kazdu, který na svou funkci v červnu roku 2016 z časových důvodů rezignoval. 

V druhém části jednání měli přítomní vznést poslední připomínky k připravenému dokumentu Strategický rámec MAP, přítomní však neměli návrhy na žádné úpravy a jednohlasně Strategický rámec MAP schválili. 

Ing. Jaroslav Jirásko pokračoval představením vzdělávacího plánu, který sestavil za pomoci členů Pracovní skupiny III – Vzdělávání pedagogů a management škol. Vzdělávací plán byl sestaven na základě výsledků dotazníků MAP.007 a MAP.004. Přítomni měli možnost se k připraveným materiálům vyjádřit. 

Ing. Katarína Kalvodová informace od Ing. Jaroslava Jiráska doplnila tím, že vnímá připravený vzdělávací plán jako „mustr“ či plán, nikoliv dogma. Peníze se budou čerpat průběžně a je možné, že se v průběhu času plánu rozšíří či naopak zúží, dle potřeb, které vyvstanou. Dále Ing. Kalvodová zdůraznila dovětek „…cílem je motivovat školy a organizace k přijetí principů spolupráce, propojovat pohled rodičů a škol…“ a na základě toho navrhuje z finančních zdrojů projetu MAP na vzdělávání vytvořit program spolupráce uvnitř ORP. Ředitelé či pedagogové z ORP Jičín mohou nabídnout předání zkušeností ve formě exkurze, kulatých stolů apod. a jejich práce by byla uhrazena z projektu. Ing. Kalvodová tedy vybídla všechny, kteří by měli zájem se tohoto aktivně účastnit, aby oslovili realizátory projektu MAP a navrhli podobné vzdělávací akce, termínové rozmezí, hodinovou dotaci, kapacitu účastníků apod. Realizátoři projektu MAP pak pospojují školy, které podobné akce nabízejí, s těmi, které je poptávají. Podobně by mohly být hrazeny i exkurze do škol mimo ORP Jičín, pokud by se jich účastnilo více pedagogů (ředitelů, lektorů…) napříč školami.

Dále byly na návrh Ing. Kalvodové do Vzdělávací plánu MAP doplněny jako další formy vzdělávání online semináře (tzv. webináře) a realizátorům projektu byli navrženi lektoři a další odborníci, na které by bylo dobré se při plánování jednotlivých vzdělávacích aktivit obrátit. 

Takto upravený Vzdělávací plán MAP přítomní členové opět jednohlasně schválili. 

V případě výběru loga MAP se přítomní po krátké diskuzi shodli na výběru tohoto loga s dodatečnou úpravou zvýraznění písma: 

LOGO 3.png

Mgr. Kamila Kabelková přítomným oznámila, že OZJ ustupují od spolupráce se společností Heuréka.CZ a panem Milanem Šrámkem. Přibližně od poloviny října bude k potřebám projektu MAP spuštěn nový web map.otevrenezahrady.cz. Dočasně je pracovní verze k vidění na adrese http://mapotevrenezahrady.antee.cz/.  Přítomni byli dále vyzváni, aby se podíleli na vytváření obsahu nového webu a publikovali do rubriky „Články“ zajímavosti z oblasti vzdělávání, k tématům, která jim jsou blízká.

Ke konci jednání představila Ing. Kalvodová přítomným svůj návrh na uspořádání akce, která by projekt MAP přiblížila veřejnosti a rodičům. Navrhuje tedy v souvislosti s projektem „Čtení pomáhá“ pozvat do Jičína iniciátora projektu Martina Romana, který by v první části besedy představil svůj projekt, a v druhé části by proběhla diskuze s přítomnými zástupci škol. Ing. Kamila Kabelková by ráda pozvala paní Zlatuši Kynčlovou jako zástupkyni mateřských škol, Mgr. Blanku Kalátovou-Lisou jako zástupkyni za základní škola i další osoby, které zajišťují vzdělávání v ORP Jičín a měli by zájem se zúčastnit. 

Další jednání Řídicího výboru MAP bude naplánované cca za půl roku, kdy bude docházet k úpravám Strategického rámce MAP.

P9261647.JPGP9261645.JPG


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů