Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Co přinesl MAP v uplynulém školním roce

Co přinesl MAP v uplynulém školním roceDatum konání:
31.8.2020

Co přinesl MAP pro ORP Jičín v uplynulém školním roce

Velmi neobvyklým způsobem se blížíme ke konci školního roku a my bychom za tým projektu MAP pro ORP Jičín chtěli shrnout to, co se nám v něm zadařilo a co jsme všichni společně zvládli.

Uplynulé období „koronakrize“ ukázalo rodičům, žákům i pedagogům, jak důležité je být ve vzdělávání otevřený, nebát se zkoušet nové věci, techniky, přístupy a stále na sobě pracovat. Pro podporu vzdělávání na Jičínsku tu je MAP – místní akční plán. Lidé, kteří v MAPu působí, jsou nadšení, že existují prostředky, díky nimž mohou zprostředkovávat školení, workshopy a přednášky pro aktivní pedagogy, rodiče i děti, a že mohou spojovat školy i další organizace v našem území. Jsem rádi, že je na Jičínsku tolik pedagogů i dalších osob pracujících ve vzdělávání, kteří se účastní vzdělávacích akcí, věnují volný čas samostudiu, setkávají se s dalšími pedagogy a vyměňují si zkušenosti a příklady dobré praxe.

Z pracovních skupin vzešly skvělé týmy aktivních lidí


IMG_20200219_142611.jpgDokazuje to především aktivita našich pracovních skupin, které se v tomto pravidelně scházely a z jejichž činnosti vzešlo spoustu zajímavých seminářů a workshopů, diskuzí a dalších aktivit. Setkání pracovních skupin nenarušil ani nouzový stav, členové se scházeli online a schůzky byly velmi přínosné co do sdílení zkušeností s distanční výukou. Pracovní skupina pro rovné příležitosti provedla rozsáhlé dotazníkové šetření, aby se vyjádřila k situaci nastavení rovných příležitostí na našich školách a aby nabídla zřizovatelům a ředitelům škol porovnání, jak si oproti ostatním stojí. Z výsledků této práce vyplývá, že si náš region v oblasti rovných příležitostí stojí dobře a od členů pracovní skupiny vzejdou zajímavé podněty směrem k MŠMT. Pracovní skupina pro matematickou gramotnost mezi své členy přibrala i pedagogy ze středních škol, proto mohli společně zhodnotit problém připravenosti žáků ZŠ na přestup na SŠ, která v mnohém pokulhává, a v podstatě ihned na zjištěné skutečnosti zareagovat v praxi. Pracovní skupina pro financování se zase zabývala možnostmi čerpání dotací a grantů, její členové si vzájemně předaly informace ohledně materiálního zajištění podmínek nutných pro znovuotevření škol po nouzovém stavu, a také se zasadila o uskutečnění velmi žádaného kurzu „Ředitel koučem“, který začne v září letošního roku.

Těšíme se také ze třech proběhlých setkání koordinátorů škol, která snad vůbec poprvé v takové formě a měřítku propojila ve stejný čas na stejném místě ředitele a pedagogy mateřských a základních škol našeho území. Taková setkávání považujeme za velmi přínosná a důležitá k tomu, abychom vytvořili tým, který posune vzdělávání v našem regionu tím správným směrem.

Nabídli jsme dvě desítky vzdělávacích akcí pro pedagogy, ředitele i rodiče

Další aktivitou MAPu, ze které těží odborná i laická veřejnost, jsou vzdělávací akce – workshopy, semináře, přednášky aj. Náš projekt v uplynulém školním roce nabídl účast na dvaceti takových akcích.

Aby děti uměly přečíst text a také mu porozumět, je velmi důležité. Většina testů přijímacích zkoušek a didaktických testů maturit je naIMG_20200116_163405.jpg tomto principu založena. Nejsnáze se čtenářská gramotnost trénuje na čtení knížek. Proto se pedagogové účastnili semináře v Knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, kde jim byla představena literatura pro děti mládež, vhodná pro jednotlivé ročníky a specifické čtenářské potřeby. Pedagogové prošli hned začátkem školního roku seminářem Efektivní učitel, široké veřejnosti byla určena přednáška Co s neposlušnými dětmi, prostor byl věnován i hlasové výchově. Setkávání je rovněž důležité, ať už prostřednictvím supervizích setkání, během neformálního předávání zkušeností nebo díky aktivitě Otevřeno. V lednu proběhl dvoudenní workshop pro školy zapojené do této aktivity. Prvním tématem setkání byla změna výuky na úrovni školy, dalším pak mediální výchova. Dlouhým, ale skvělým víkendovým workshopem bylo setkání členů pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost v Bukvici, kde se účastníci školili v oblasti formativního hodnocení, kritického myšlení, práce s pohádkovým textem v hodinách češtiny či v oblasti mediální gramotnosti. Velmi oceňovaným byl seminář Osobnostní rozvoj pedagoga, během něhož získali účastníci zajímavé tipy na práci s dětmi. Obdobně veřejnost hodnotila seminář s Lidmilou Pekařovou. V období koronavirového útlumu nabízel MAP možnost využít některé webináře, které se objevily v nabídce.

Nyní, když už se zase mohou lidé setkávat, pracuje realizační tým MAP na dalších zajímavých akcích z nejrůznějších oblastí vzdělávání. Doufáme, že se také uskuteční všechny aktivity, které byly zrušeny z důvodu koronaviru. Proběhnou školení pro matematickou gramotnost, pro čtenářskou gramotnost, v plánu jsou přednášky didaktiky i psychologie a opět podpoříme Vaši účast na celostátních konferencích. O všech akcích Vás budeme včas informovat a budeme rádi, když je i nadále budete nabízet svým kolegům, rodičům a přátelům. Aktivity, které už teď připravujeme na další školní rok, najdete přehledně ZDE.

Pomáháme školám dosáhnout na dotace

Díky aktualizaci investičních potřeb škol ve strategickém rámci MAP se školám otevírají další možnosti čerpání dotací na jejich projektové záměry. Školy budeme i nadále podporovat jak ve strategickém plánování, tak i ve využívání online nástrojů pro výuku.

Děkujeme všem, kteří se zapojují 

IMG_20191008_094959.jpgRádi bychom Vás podpořili v tom, abyste se na nás nebáli obrátit, budete-li mít nápad na vzdělávací meziškolní projekt, vzdělávací aktivitu, nebo tip na zajímavého lektora, kterého byste rádi do Jičína přizvali. Všechny takové nápady vítáme. Náš projekt je nástrojem, kterého by byla velká škoda nevyužít ve prospěch rozvoje a zkvalitnění vzdělávání v našem regionu.

Za realizační tým MAP II bychom chtěli opravdu velmi poděkovat všem našim spolupracovníkům, aktivním zřizovatelům, ředitelům, učitelům, vychovatelům, rodičům a dalším přátelům našeho projektu. Za jejich čas, energii, nápady a sdílení. A v neposlední řadě děkujeme také žákům místních škol, protože právě kvůli nim stojí za to se vzdělávat a pomáhat v rozvoji jejich učitelům a rodičům.

 

Ještě jednou děkujeme za Vaši aktivní účast

a těšíme se na další společné projekty ve školním roce 2020/2021.

 

Mgr. Kamila Kabelková

Lenka Veselá, DiS.

Mgr. Michaela Sehnalová

Bc. Ludmila Bretová

Soňa Šafková


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů