Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > Zážitkové programy MAP

Zážitkové programy MAP


Cílem aktivity je realizovat pro pedagogy, děti a žáky v území vzdělávací aktivity moderní didaktickou formou. Přivést do území nové podněty, jak realizovat vzdělávání zajímavými novými metodami, které by pro děti a žáky byly poutavé, obohacující a podněcující chuť ke vzdělávání.

Aktivity realizované místní akční skupinou v rámci projektu MAP pro ORP Jičín IV moderními didaktickými formami vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí (badatelská výuka, podpora činnostního učení, podpora vzdělávání metodou "výuka venku", podpora zavádění metody "tvořivé hry", podpora zavádění metod orální historie do výuky (např. "Babičko, vyprávěj!), podpora didaktických forem zaměřená na rozvoj vlastní tvořivosti a polytechnického vzdělávání, na místně zakotvené učení, podpora výuky s využitím experimentů, podpora projektového učení, podpora týmové práce žáků, podpora aktivního čtenářství - zážitkové čtení, využívání pedagogických her, výchova prožitkem, metody zážitkové pedagogiky v běžné výuce, rolové a simulační hry, příběhové drama).

Praktické workshopy pro pedagogy zaměřené tematicky nebo metodologicky, exkurze, výjezdy, společné vícedenní workshopy, letní školy, výměnné stáže, včetně následné reflexe a rozboru. Aktivity vzájemné spolupráce škol zapojení dalších vzdělávacích zařízení napříč územím, které umožní vedení škol, učitelům na 1. stupni ZŠ a ostatním vzdělavatelům a rodičům vzájemnou výměnu informací o nových metodách podpory čtenářské či matematické gramotnosti nebo o metodách a přístupech zapojujících rodiče v roli externích expertů do výuky nebo o využívání digitálních technologií ve vzdělávání.

Aktivity knihoven a škol podporující zapojení rodičů do čtení doma nebo zapojení knihoven jako místa pro mimoškolní domácí přípravu. Zavádění didaktických metod a programů ke zvýšení funkční gramotnosti v ZŠ a pregramotnosti v MŠ a následná realizace programů a akcí zaměřená na tyto gramotnosti ve spolupráci s knihovnami.

Aktivity na zavádění prvků prožitkových, kooperačních a situačních didaktickýkch metod do předškolního vzdělávání, programy a akce na podporu kulturní a sociální gramotnosti, digitální gramotnosti a bezpečnosti na internetu, prevence závislosti na sociálních sítích.

Podpora rozvoje potenciálu dětí a žáků mimo školní vyučování, projektové aktivity zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, projektové dílny, kreativní dílny a workshopy pro pedagogy k výukovým metodám a formám podporujícím kreativitu, podnikavost a samostatnost včetně mezioborových souvislostí a výuky na praktických příkladech.

Cílové skupiny:

  • pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci - účast na vzdělávacích akcích realizovaných moderní didaktickou formou a přenos získaných znalostí do škol v území
  • děti a žáci ZŠ - účast na akcích realizovaných moderní didaktickou formou.

 

Štítky:


Exkurze do školní knihovny s workshopem

Datum konání: 21. 3. 2024

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Jičín IV realizujeme zážitkový program pro pedagogy: Exkurze do školní knihovny s workshopem zaměřeným na podporu aktivního čtenářství a metodiku vedení školních knihoven.

Více

Autor: Ing. Zuzana Vališková Publikováno 23. 2. 2024 14:25