Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Co je Map > aktivity Otevřeno

aktivity Otevřeno


Obecným cílem aktivit Otevřeno je zvýšení pozitivního a reflektujícího klimatu v základních školách s důrazem na posílení otevřenosti škol. Navázání spolupráce mezi školami v území a s tím spojená výměna zkušeností, včetně zapojování rodičů do života školy. Základním přínosem je odstraňování bariér na cestě ke vzdělanosti všemi možnými směry.

Jedná se o tyto aktivity:

  • akce škol pro rodiče dětí - zaměřené na informování rodičů o škole (o výchovné činnosti), o roli rodičů ve škole
  • akce škol pro okolní školy - příklady dobré praxe, sdílení materiálů, výměna zkušeností
  • akce realizované ve vzájemné spolupráci - podpora spolupráce škol v území (MŠ, ZŠ i SŠ) - např. soutěže od studentů SŠ pro žáky ZŠ
  • akce škol zaměřené na mezigenerační soužití - mezigenerační dialog a zvýšení úcty a pochopení ke starším lidem
  • akce škol zaměřené na regionální témata - na podporu regionálního kulturního povědomí, regionálních tradic, regionální identity ve spolupráci s knihovnami, s SVČ, ZUŠ, firmami i NNO v území (seznamování s regionálními lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji), tvorba a vydání regionální učebnice a metodická podpora pedagogů v jejím využívání ve výuce
  • podpora aktivit komunitního vzdělávání
  • aktivity zaměřené na smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj spolupráce všech aktérů v území pro vzdělávání dětí a žáků (např. příměstské tábory, výlety, exkurze, kroužky, kreativní dílny, workshopy, podpora kempů/táborů tematicky zaměřených na rozvoj manuální zručnosti, polytechniku, řemesla, péči o krajinu a farmářství)
  • aktivity zaměřené na podporu nadaných žáků ve spolupráci mezi školami, poradenským zařízeními, talent centry nebo s mimoškolními vzděláváním napříč územím, vytvoření sborníku aktivit pro nadané žáky
  • zapojení a spolupráce ÚP, Hospodářské komory a zájmových a neformálních subjektů při realizaci aktivit podporujících tvořivost, podnikavost a iniciativu dětí a žáků (např. projektový kroužek - zpracování a realizace žákovského školního projetu s vazbou na region, na mezigenerační solidaritu, zaměřený na dobrovolnictví v území apod., programy neformálního a zájmového vzdělávání rozšiřující nabídku vzdělávání pro rozvoj kreativity dětí a žáků v sociální oblasti, v oblasti kultury, ochrany přírody a udržitelného rozvoje)
  • aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání a EVVO - motivační a dovedností workshopy, exkurze žáků a učitelů do firem a technologických center, exkurze žáků ZŠ na přírodovědná a technická pracoviště, do center vědy a výzkumu, center podporujících popularizaci vědy a vědeckých a technických provozů, Fyzika všemi smysly, podpora opakujících se akcí a programů EVVO

 

Štítky:

Novější 1

Zahradní slavnost

Datum konání: 14. 6. 2024

ZŠ Železnická Jičín srdečně zve na Zahradní slavnost, která se uskuteční v pátek 14.6.2024 od 15:30 hodin v areálu školy. Akce je realizována v rámci aktivit Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Hudební vystoupení žáků ZUŠ Jičín

Datum konání: 8. 6. 2024

Přijměte pozvání k poslechu kapely ZUŠ Jičín, která bude vystupovat na Dětský den v Libáni. Hudební vystoupení je podpořeno v rámci aktivity Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Zábavné odpoledne pro rodiče a přátele školy

Datum konání: 6. 6. 2024

ZŠ Poděbradova Jičín si připravila pro žáky a pedagogy jiných MŠ/ZŠ a rodiče den plný soutěží, vystoupení žáků, předání zkušeností o přechodu z MŠ na ZŠ a samotné prezentace školy. Akce je realizována v rámci aktivity Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Keramické odpoledne

Datum konání: 5. 6. 2024 - 18. 6. 2024

ZŠ a MŠ Kopidlno zve rodiče žáků keramického kroužku na Keramické odpoledne. Akce je realizována v rámci aktivity Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Roztančená školka

Datum konání: 5. 6. 2024

Na společný tanec a cvičení zve MŠ Sobotka žáky jiných ZŠ a MŠ. Roztančená školka proběhne na jejich zahradě. Akce je realizována v rámci aktivit Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Pohádkové léto

Datum konání: 4. 6. 2024

MŠ Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171 pořádá k oslavě dne dětí pohádkovou stezku plnou pohádkových postav, úkolů, dílniček a atrakcí. Akce je realizována v rámci aktivity Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Muzikál na mravenčí pasece

Datum konání: 4. 6. 2024

Děti z MŠ Fügnerova Jičín si připravily pro dědečky a babičky muzikálové představení, které se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ Jičín, Žižkovo nám. v úterý 4. 6. 2024 od 15:00 hodin. Akce je realizována v rámci aktivity Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Den dětí aneb Pomáháme pískovišti znovu ožít dětmi

Datum konání: 30. 5. 2024

ZŠ a MŠ Dětenice zvou srdečně všechny děti a rodiče na akci na podporu obnovy pískoviště v Dětenicích. Akce je realizována v rámci aktivity Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Zahradní slavnost pro rodiče a děti školy a Den otevřených dveří

Datum konání: 30. 5. 2024

Soukromá MŠ Pastelka si pro děti a jejich rodiče připravila Zahradní slavnost spojenou se Dnem otevřených dveří, která se uskuteční 30. 5. 2024 od 14:30 hodin. Akce je realizována v rámci aktivit Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Společné zahradničení seniorů a dětí

Datum konání: 15. 5. 2024

Děti ze třídy Včeliček MŠ Sobotka zvou babičky a dědečky na společné zahradničení, které proběhne na zahradě Domu s pečovatelskou službou. Akce je realizována v rámci aktivit Otevřeno projektu MAP pro ORP Jičín IV.Novější 1